9th European Conference on Positive Psychology (ECPP)

Nieuws

9th European Conference on Positive Psychology (ECPP)

Ter gelegenheid van de “9th European Conference on Positive Psychology” (Boedapest 26-30 juni 2018) heeft Jean Heutte (Laboratoire CIREL, Université de Lille), lid van het European Flow-Researchers’ Network (EFRN), verslag uitgebracht over de eerste werkzaamheden die verricht werden in het kader van het Dig-e-Lab-project: http://refa.univ-lille.fr/sites/refa.univ-lille.fr/files/ticeval/Pdf/heutte-fenouillet-martin-krumm-vallerand-2018-ecpp-budapest.pdf

Dit betrof de presentatie van een literatuurstudie (inclusief een inventaris van alle empirische werkzaamheden gepubliceerd tussen 2000 en 2016 over flow (* zie hieronder), motivatie, schermen en zelfstudie) en een verkennende studie van mobiliseerbare theoretische modellen en kaders (identificatie van het bemiddelende effect van flow tussen passie en volharding, namelijk de Dark side of Flow (Schüler, 2012). Het doel van deze werkzaamheden is om de toepasselijkheid te controleren van het gebruik van deze tools en toekomstige onderzoeksmethoden voor het work package 3 (WP3) van het Dig-e-Lab-project.

Op 26 juli heeft Jean Heutte een aantal van de lopende werkzaamheden voorgesteld in het kader van het work package 4 (WP4) van het Dig-eLab project betreffende de optimale ervaring (de flow), de motivatie en het doorzettingsvermogen van leerlingen (http://refa.univ-lille.fr/sites/refa.univ-lille.fr/files/ticeval/Pdf/heutte-fenouillet-martin-krumm-vallerand-2018-ecpp-budapest.pdf) in het kader van de workshop van het European Flow-Researchers Network om de laatste hand te leggen aan de communicaties van een uitgenodigd symposium over de optimale leeromgeving: https://static.akcongress.com/downloads/ecpp/ecpp2018_book_of_abstract.pdf

In het kader van het Dig-e-Lab Interreg-project heeft een van de bevragingen betrekking op de positieve subjectieve ervaring van leerlingen (cognitieve absorptie tegenover schermen en in zelfstudie).

* NB: Wat is flow (of optimale ervaring)?
Marta Bassi, Lucia Ceja, Teresa Freire, Jean Heutte, Corinna Peifer en Eleonora Riva hebben de volgende consensusdefinitie ontwikkeld, die sinds november 2014 door het European Flow Researchers Network (EFRN) wordt gebruikt:
Het concept van flow werd voor het eerst beschreven door Mihaly Csikszentmihalyi in zijn boek Beyond Boredom and Anxiety in 1975. Het is een staat van vervulling gekoppeld aan een diepe betrokkenheid en gevoel van absorptie die mensen voelen wanneer ze geconfronteerd worden met taken met hoge eisen en wanneer ze merken dat hun vaardigheden hen in staat stellen om deze uitdagingen aan te gaan. Flow wordt omschreven als een optimale ervaring waarin mensen diep gemotiveerd zijn om door te zetten in hun activiteiten.
Talrijke wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat flow belangrijke gevolgen heeft voor de zelfontplooiing en zowel aan het welzijn bijdraagt als aan het goede persoonlijke functioneren in het dagelijkse leven. (EFRN, 2014, vertaling Heutte, 2017)

Referentie:
Heutte J. (2017). L’environnement optimal d’apprentissage tout au long et tout au large de la vie :
Contribution de la recherche empirique sur les déterminants psychologiques de l’expérience positive subjective aux sciences de l’éducation et de la formation des adultes. Sciences & Bonheur, 2., 82-98. ISSN: 2448-244X. Online beschikbaar: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01597551/document

Back to articles