Abstract van de conferentie « Cognition and Exploratory Learning in Digital Age »

Nieuws

Abstract van de conferentie « Cognition and Exploratory Learning in Digital Age »

Professor Luigi Lancieri, van de Universiteit van Rijsel 1 en partner van het project Dig-e-Lab heeft op de conferentie “Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (Celda 2017)” die plaatsvond van 18 tot 20 oktober 2017, in Portugal, de resultaten voorgesteld van een studie die de link onderzoekt tussen de sociabiliteit van de studenten in hun opleidingsgroep en de academische resultaten. Deze werkzaamheden zijn rechtstreeks gekoppeld aan de module 4 en 5 van het Dig-e-Lab-project (identificatie van indicators, slaagfactoren van de studenten, remediëring, …).

Hieronder volgt de samenvatting ervan:

ASYMMETRIE IN DE PERCEPTIE VAN VRIENDSCHAP IN STUDENTENGROEPEN

Diverse studies tonen de link aan tussen sociabiliteit en academische resultaten. In deze paper lichten we het fenomeen van asymmetrie toe in de perceptie van vriendschap. Deze treedt op wanneer een student denkt dat hij of zij meer of minder vrienden heeft dan dit echt het geval is. We stellen een experimentele methode voor, die ons toelaat deze kwestie te analyseren in relatie tot de academische prestatie van 15 studentengroepen. We tonen aan dat studenten die een symmetrisch beeld hebben van hun vriendschapsrelaties, meestal de beste resultaten hebben. Bovendien toont onze studie aan dat de link tussen sociabiliteit en resultaatverbetering sterker is voor lagere graden (d.w.z. jongere studenten).

Back to articles