Activiteitenverslag (01-04-2018 tot 30-09-2018)

Nieuws

Activiteitenverslag (01-04-2018 tot 30-09-2018)

Het doel van het Dig-e-Lab-project is het creëren van een excellentiedynamiek rond online opleidingsinitiatieven, met gebruik van video-ondersteuning, voor de grensoverschrijdende context. Het consortium richt zich op opleidingen rond welbepaalde thema’s: opleidingen tot tweetaligheid, opleidingen gewijd aan knelpuntberoepen en opkomende beroepen en opleidingen tot technische beroepen met
specifieke kenmerken aan weerszijden van de grens. Tijdens het vierde semester van uitvoering heeft het partnerschap bestaande uit de KU Leuven, de Université de Lille 1, de Université de Picardie Jules Verne
(observator), het Agence du Numérique, de Université Ouverte van de Fédération Wallonie-Bruxelles, het onderzoekscentrum Multitel en de Eurometropolitan e-Campus zich voornamelijk gericht op de volgende
acties:

  • valorisatie van de vorderingen en resultaten van het project, met name door de invoering van een nieuwsbrief, de configuratie van de website van het project om de door het project geïdentificeerde
    opleidingen online te zetten, de continue activering van de sociale netwerken en de voorbereiding van een verspreidingsevenement gepland voor december 2018;
  • terbeschikkingstelling van observatiemateriaal aan de opleidingsbeheerders; selectie van nieuwe casestudy”s (de MOOC “Projectmanagement” van de Ecole Centrale de Lille aan de Franse kant en voortzetting van de gesprekken met “Wallangues” voor de Waalse kant);
  • voortzetting van de reeds gestarte studies voor de eerder geselecteerde use cases: “Nedbox” voor de Vlaamse kant en “Une mouche dans le potage” voor de Waalse kant. Parallel daaraan is het partnerschap begonnen met enquêtes bij de deelnemers aan de reeds geoptimaliseerde opleiding “Digital Learning Manager” van de ULille (Franse kant). Daaruit blijkt dat de door Dig-e-Lab voorgestelde remediëring positief is geweest, aangezien het slagingspercentage is gestegen van 70% naar 90%.

https://drive.google.com/file/d/1CrLh8lXyMdsE2XAHoRiPARsOqPncEWon/view?usp=sharing

Back to articles