Activiteitenverslag (01-04-2019 tot 30-09-2019)

Nieuws

Activiteitenverslag (01-04-2019 tot 30-09-2019)

Het project Dig-e-Lab wil een expertisenetwerk rond online opleidingssystemen ontwikkelen.

Bij de start van het project eind 2016 hebben de verschillende partners zich geconcentreerd op de communicatie:

  • In functie van de geuite behoeftes ontwikkelde Ee-Campus ondersteunende tools.
  • Het Agence du Numérique lanceerde een tweetalige responsieve website waarop een projectbeschrijving, een overzicht van de verschillende partners en nieuwsberichten in verband met het project terug te vinden zijn.
  • De website bevat eveneens de resultaten van het project en een overzicht van de online opleidingen. Op die manier kan het project zich verder ontwikkelen in een grensoverschrijdende context.
  • Ook werden een Facebook-pagina (https://www.facebook.com/DigeLab/) en een Twitterprofiel (@DigeLab) aangemaakt.

Er vonden verschillende sensibiliseringsactiviteiten en informatieve evenementen plaats:

  • op 9 maart 2017 was er een openingsconferentie op de Eurometropolitan e-Campus in Doornik
  • en op 21 maart 2018 vond in Villeneuve d’Ascq een tweede evenement plaats tijdens het “Colloque International e-formation” van de Université de Lille.
  • Op 11 december 2018 was er nog een derde introductie-evenement aan de KU Leuven (Kortrijk).
  • Het partnership was ten slotte aanwezig op de SETT-beurs die op 25 en 26 april 2019 dit jaar plaatsvond in Namen, met digitale pedagogie als hoofdthema.

Onmiddellijk na de bekendmaking van de eerste onderzoeksresultaten en remediëringen startte het partnership een denkoefening om deze ontwikkelingen en resultaten te valoriseren, en dit door actief gebruik te maken van social media, door analysemateriaal ter beschikking te stellen en door de communicatietools en events formeel in een communicatieplan te gieten.

De identificatie van mogelijke opleidingen begon trouwens al bij aanvang van het project: zo werden dankzij de samenwerking van de projectpartners enkele tientallen interessante opleidingen geselecteerd bij de drie takken. Sinds de start van het project werden 10 representatieve opleidingen geselecteerd (3 voor Frankrijk, 3 voor Vlaanderen en 4 voor Wallonië) voor het vervolg van het project (onderzoek, verbetering en validatie).

Voor Wallonië gaat het om “Une mouche dans le potage” van het Competentiecentrum Epicuris, om de Nederlandstalige opleiding van “Wallangues”, om de “Module de remédiation en comptabilité” (Remediëringsmodule boekhouding) van de Pôle Hainuyer en om de initiatie kunstmatige intelligentie van de Ee-Campus.

Aan Franse zijde gaat het om de Master “Digital Learning Manager” en om de bachelor “Mediatic” van de Université de Lille en om het MOOC “Projectmanagement” van de Ecole Centrale de Lille.

Aan Vlaamse zijde ten slotte gaat het om de Nederlandstalige opleiding “Nedbox “, om de verplegersopleiding van CVOMiras en ook nog om de door Imed Academy voorgestelde capsules.

Samen met deze actie, en met het oog op de voorbereiding van het projectvervolg, werkten de partners aan de mobilisering van de theoretische kaders en aan de bepaling van onderzoeksprotocollen. Dit met als doel om te weten wat in het kader van online opleidingen (ULille en Kulak) analyseerbaar is. Ook richtten ze zich op het onderzoek en de ontwikkeling van video-analysetechnologieën voor visuele aandacht om een begrip te vormen van de manier waarop personen zich gedragen tijdens de opleiding (Kulak en Multitel). Dankzij dat onderzoek konden analyses gestart worden met behulp van pedagogische en/of technologische tools. Meer specifiek betreft het analysetools voor de cognitieve belasting en de visuele aandachts van de studenten en voor de monitoring van hun activiteitenlogs. Daarnaast gaat het om tools en methodologieën voor interviews en vragenlijsten.

Tot op heden werden 7 van de 10 geselecteerde opleidingen geanalyseerd. Deze analyses variëren volgens de noden en eigenschappen van elke opleiding. Op basis van de methodologieën van de behandeling van deze analyses werden remediëringsactiviteiten ontwikkeld en toegepast op 5 van de 10 geselecteerde opleidingen.

Vervolgens lanceerde het partnership interviews bij de deelnemers van deze opleidingen. Tot op heden werden er remediëringen gevalideerd voor 2 van de 10 geselecteerde opleidingen. Voor de andere geselecteerde opleidingen zijn de analyses en remediëringen nog lopende.

De use cases zullen een reeks goede voorbeelden opleveren, die ook toegepast zullen kunnen worden op andere opleidingen. Deze zullen aan de hand van een gids verzameld worden en zullen ook naar voren geschoven worden tijdens de uiteindelijke conferentie (april 2020) en tijdens de daaruit volgende workshops (april tot en met september 2020)

Back to articles