Activiteitenverslag (01-10-2018 tot 31-03-2019)

Nieuws

Activiteitenverslag (01-10-2018 tot 31-03-2019)

Het project Dig-e-Lab wil een expertisenetwerk rond online opleidingen opbouwen. Bij de start van het project eind 2016 hebben de verschillende partners zich geconcentreerd op de communicatie. Om de communicatie rond het project op te starten, ontwikkelde de Ee-Campus een aantal hulpmiddelen (roll-ups en folders). Het Agence du Numérique lanceerde een tweetalige website met responsive design waarop onder andere een projectbeschrijving, een overzicht van de verschillende partners en nieuwsberichten in verband met het project terug te vinden zijn. De website bevat eveneens de resultaten van het project en een overzicht van de online opleidingen. Op die manier kan het project zich in een grensoverschrijdende context verder ontwikkelen. Een Facebookpagina
(https://www.facebook.com/DigeLab/) en een Twitterprofiel (@DigeLab) werden eveneens geactiveerd. Er vonden verschillende sensibiliseringsactiviteiten en informatieve evenementen plaats: een
openingsconferentie vond plaats op 9 maart 2017 op de Eurometropolitan e-Campus in Doornik, een tweede evenement op 21 maart 2018 tijdens het Colloque International e-formation van de Université de Lille in Villeneuve d’Ascq en een derde introductie-evenement op 11 december 2018 aan de KU Leuven (Kortrijk). Tijdens de zomer van 2018 heeft de organisatie hard gewerkt aan manieren om de geboekte vooruitgang en de resultaten van het project te valoriseren. Er werd een nieuwsbrief opgestart en er werd
sterk ingezet op de sociale media. Analysemateriaal werd bovendien gratis ter beschikking gesteld van de aanbieders van online opleidingen. Ook de formalisering van informatieve tools en evenementen werd besproken. In februari 2019 werd er een valorisatieplan uitgewerkt. In het begin werd ook meteen ingezet op de identificatie van mogelijke usecases: dankzij de samenwerking van de projectpartners (UO, ULille, Kulak en Ee-Campus) werden er in de drie regio’s tientallen opleidingen geïnventariseerd.
Bij de start van het project werden 10 vormingen (3 voor Frankrijk, 3 voor Vlaanderen en 4 voor Wallonië) geselecteerd voor verdere opvolging door het project (onderzoek, aanpassingen en validatie). Voor Wallonië gaat het om Une mouche dans le potage van het expertisecentrum Epicuris, de Nederlandse lessen van Wallangues, de remediëringscapsule boekhouding van de Pôle Hainuyer en de initiatie in AI van de Ee-Campus. Voor Frankrijk gaat het om de master Digital Learning Manager en de bachelor Mediatic van de Université de Lille, en de mooc Gestion de projet van de Ecole Centrale de Lille. Voor Vlaanderen tenslotte gaat het om de lessen Nederlands van Nedbox, de opleiding verpleegkunde van het cvo MIRAS en de capsulen van Imec Academy. Tegelijkertijd hebben de verschillende partners het verdere verloop van het project voorbereid. Ze hebben theoretische kaders ingevoerd en onderzoeksprotocollen gedefinieerd om te bepalen op welke manier online opleidingen kunnen worden geanalyseerd (ULille en Kulak). Ze hebben eveneens technieken voor videoanalyse onderzocht en ontwikkeld met als doel de visuele aandacht te analyseren en te begrijpen hoe de deelnemers van een opleiding zich gedragen (Kulak en Multitel).

Dankzij dat onderzoek konden de geselecteerde opleiding worden geanalyseerd met behulp van pedagogische en/of technologische tools. Op basis van remediëringsmethodes werden er remediëringsacties uitgewerkt en doorgevoerd. Eind 2017 werd de opleiding Digital Learning Manager
geoptimaliseerd. Later nam de organisatie enquêtes af bij de deelnemers van de opleiding Digital Learning Manager van de Université de Lille (Frankrijk). Daaruit is gebleken dat de aanpassingen die door Dig-e-Lab
werden voorgesteld een positief effect hebben gehad. Het slaagpercentage was namelijk gestegen van 70% naar 90%. De analyses van de andere geselecteerde vormingen worden nog uitgevoerd of zijn reeds afgerond (Nedbox). Alle goede praktijken die naar voren komen uit het werk dat is gedaan met de use cases en die kunnen worden overgedragen naar andere trainingen, zullen worden bevorderd door de productie van een gids en tijdens de slotconferentie (maart 2020) en workshops die zal stromen (april tot september 2020).

https://drive.google.com/file/d/1_sR5VjAZzcKQov2pQw3ZcL7JL5xCQApd/view?usp=sharing

Back to articles