Nieuws

Nieuws

E-learninggids

Na meer dan vier jaar werk, onderzoek en samenwerking, is het eindelijk hier! Het is met ontroering en trots dat wij onze “Gids voor e-learning. Read More

Eye tracking

In het kader van de analyse van het project Dig-e-lab, selecteerde het onderzoekscentrum Multitel een tool voor eye tracking en ontwikkelde het een protocol waarmee:… Read More

Mijn project in 180 seconden

Dig-e-Lab was één van de 16 concurrerende projecten voor het jaarlijkse evenement van het INTERREG V-programma France-Wallonie-Vlaanderen dat werd georganiseerd in de vorm van een… Read More

Initiële selectiefase Digelab

Na een initiële selectiefase gaat het Digilab-project Interreg France-Wallonie-Vlaanderen van start met het analysewerk rond drie opleidingstools: “A fly in the soup” voor Wallonïë… Read More

Activiteitenverslag (1/10/2016 – 31/03/2017)

Het doel van het Dig-e-Lab-project is het creëren van een excellentiedynamiek rond online opleidingsinitiatieven, met gebruik van video-ondersteuning, voor de grensoverschrijdende context. Het consortium richt zich op initiatieven rond welbepaalde thema's: opleidingen tot tweetaligheid, opleidingen gewijd aan knelpuntberoepen en opkomende beroepen opleidingen tot technische beroepen met specifieke kenmerken aan weerszijden van de grens. Tijdens het eerste semester heeft het consortium bestaande uit de KU Leuven, de Université de Lille 1, de Université de Picardie Jules Verne, het Agence du Numérique, de Université Ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles, het onderzoekscentrum Multitel en de Eurometropolitan e-Campus zich op twee pijlers gericht: De communicatie:  Er werden informatiedragers gecreëerd, volgens de aanbevelingen van het programma, om de communicatie rond het project op gang te brengen; creatie van een persbericht, roll-ups en folders. Een tweetalige website, in responsive design, werd opgericht met een beschrijving van het project, van de partners en nieuws in verband met het project. In een tweede fase zal deze website de eerste resultaten van het project bevatten, evenals de online opleidingen die het mogelijk maken zich in een grensoverschrijdende context te ontwikkelen. Een Facebook-pagina(https://www.facebook.com/DigeLab/) en een Twitter-profiel (@DigeLab) werden ook geactiveerd. Op 9 maart 2017 werd in de Eurometropolitan e-campus een openingsconferentie georganiseerd. Naast de voorstelling van het project en van het consortium onthaalde de conferentie ook twee bekende sprekers: Jean-Marc Labat (Paris 6) kwam spreken over het verloop in de MOOCs en Dirk De Boe (Edushock) drukte zich uit over het belang van de menselijke factor in e-learning. Heel wat opleidingsbeheerders waren aanwezig. Identificatie van casestudies: in de drie gebieden werden meerdere tientallen opleidingen geregistreerd dankzij de samenwerking van de projectpartners. Deze voldoen allemaal aan het tweeledige criterium van het project: een opleiding voor volwassenen en een opleiding waarmee zij zich op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt kunnen ontwikkelen (zie de bovenstaande 3 thema's). Het spectrum van deze opleidingen wordt vervolgens verfijnd met behulp van een vragenlijst om meerdere proefterreinen te bepalen voor het vervolg van het project. Read More

Openingsconferentie Dig-e-Lab

Op 9 maart 2017 werd gehouden de openingsconferentie van het Interreg Dig-e-Lab aan Eurometropolitan Tournai e-campus op het thema: "E-learning bij volwassenen in een grensoverschrijdende context". Presentaties: Read More