Partnerschap

Partnerschap

Partnerschap

Zoals hierboven uitgelegd zijn de partneroperatoren strategische bouwstenen om tot de realisatie van de projectdoelstellingen en de disseminatie van de resultaten te kunnen komen. Ze zijn inderdaad elk de ontegensprekelijke specialist, in hun regio, voor wat betreft digitale innovatie.
Langs Vlaamse kant hebben we als gepriviligieerde partner de KU Leuven. KU Leuven speelt op zichzelf al een belangrijke rol binnen het Vlaamse digitale landschap, en stelt bovendien de onderzoeksgroep ITEC ter beschikking van het project, gespecialiseerd in educatieve technologie. ITEC is bovendien ook een onderzoeksgroep van iMinds, het strategisch onderzoekscentrum in Vlaanderen voor digitale innovatie.

Wat de Franse kant betreft zal het project worden getrokken door 2 partners : het labo CIREL (Trigone ploeg) van de universiteit Lille 1 en het MIS labo van de Université de Picardie Jules Verne, die een expertise complementair aan die van Lille 1 inbrengen. Beide zijn ze zeer ervaren onderzoekers inzake elektronische leertoepassingen en hebben ze samen al bijgedragen tot de ontwikkeling van verschillende modellen en tools om het gebruik van educatief-technologische toepassingen door leerders te observeren/bestuderen. Inderdaad, de thematiek van de educatieve technologie vereist namelijk onderzoek in softwareontwikkeling en kennisbeheer.

Voor de Waalse kant rekent het project op de inbreng van 4 cruciale spelers, zowel op technologisch als op pedagogisch niveau. Het onderzoekscentrum Multitel is 1 van de 22 gevolmachtigde onderzoekscentra in Wallonië. Het centrum onderzoekt sinds vele jaren algoritmes rond gezichtsdetectie en werkt rond problemen die heel nauw verbonden zijn met de onderzoeksvragen van Dig-e-Lab voor wat betreft het meten van de aandacht van een leerder op het scherm.

De Université Ouverte van de Federatie Wallonië-Brussel en de Eurometropolitan e-campus zijn 2 unieke platformen voor onderwijs en opleiding. Ze werken namelijk samen met een groot netwerk bestaande uit spelers van het universitair onderwijs, niet-unversitair onderwijs, en professionelen.

Project gefinanciëerd door

Agentschap Innoveren en Ondernemen Wallonie FEDER

Partners

DigitalWallonia.be Agence du Numérique Université de Lille Eurometropolitan e-Campus Université Ouverte ASBL Multitel Université de Picardie Jules Verne KUL Leuven KULAK