Communicatieactiviteiten

Project

Het werkpakket dat gericht is op communicatie staat centraal in het Dig-e-Lab project en zal ervoor zorgen dat de onderzoeksresultaten, de analyses en de innovaties die het project zal opleveren kunnen gecommuniceerd worden naar zowel het grote publiek als naar de doelgroepen (tewerkgestelden en werkzoekenden). Dit zal gebeuren via communicatie-evenementen, via gerichte verspreiding van informatie en via het centraliseren van alle online vormingsinitiatieven. Bij de communicatie zal gelet worden op de integratie van visuele inhouden en het beklemtonen van een grensoverschrijdende dynamiek (vormingen gericht op tweetaligheid, aandacht voor knelpuntberoepen en opkomende beroepen, vorming gericht op weinig of ongeschoolde arbeiders).