Experimentele validatie van de effectiviteit en efficiëntie van de toepassingen en protocollen

Project

Deze module beoogt de evaluatie van de leeromgevingen die gebaseerd zijn op educatieve video’s voor minstens 1 use case per regio (geïdentificeerd in module 3) om zo bij te dragen tot het onderzoek voorgesteld door module 4.

Om in deze module de experimentele validatie te kunnen uitvoeren, worden de in module 5 ontwikkelde instrumenten gebruikt. Zo toont deze module ook het belang aan van de interactie tussen modules en dus het grensoverschrijdende karakter : om tot de experimentele evaluatie te komen is een intense samenwerking tussen de partners van bovenvermelde modules cruciaal.

De experimentele evaluatie bestaat uit 2 grote activiteiten (beschreven in het volgende luik): de pilootstudies en de validatiestudies (uitgevoerd door ITEC en Lille 1). We moeten echter wel onderlijnen dat de use cases nog gedefinieerd zullen worden (cf. module 3).

Om de activiteiten van deze module te kunnen concretiseren geven we een aantal voorbeelden die gebaseerd zijn op mogelijke use cases. De voorbeelden bevatten dus scenario’s en use cases die heel waarschijnlijk zijn in de context van dit project.

In deze module situeert de beoogde communicatie zich op 2 niveaus (in samenwerking met module 2).

(1) Aangezien deze module bovenal een onderzoeksmodule is, zullen de resultaten van de experimentele evaluatie gepresenteerd worden op de internetsite van het project en in minstens 3 wetenschappelijke artikels die bij internationale tijdschriften ingediend zullen worden.

(2) De resultaten zullen eveneens voorgesteld worden tijdens verschillende evenementen die door de partners georganiseerd zullen worden (bv. Workshops) en tijdens internationale congressen die focussen op educatieve technologie (vb. EuroCALL), de efficiëntie van dergelijke technologie, en het belang van eye-trackingdata voor de leerder.