Identificatie van noden en use cases, overdracht van de resultaten naar het terrein

Project

Deze module wil eerst en vooral opsommen welke online opleidingsinitiatieven er bestaan die visuele inhouden integreren en die toegankelijk zijn voor werkzoekenden en werknemers die werken in een van de drie regio’s binnen een bepaalde thematiek: opleiding tot tweetaligheid, opleiding tot een knelpuntberoep of een opkomend beroep, opleiding tot de technische specificiteiten van een beroep in een van de regio’s.

Deze lijst zal aan de ene kant een werkbasis vormen waarop de volgende modules gebaseerd zullen zijn en anderzijds een pedagogische gemeenschap vormen die werkt in de grensoverschrijdende regio.

Alle initiatieven zullen op de website geplaatst worden. Zo zullen er 30 voorbeelden van case studies (10 digitale dispositieven van elk van de 3 regio’s ) in het zicht geplaatst worden in functie van de criteria die gedefinieerd worden door het partnerschap.

Deze dispositieven zullen op een kwalitatieve lijst komen die een eerste overzicht zal geven van de kenmerken, de remmen en de stuwende krachten die in zo’n type opleiding voorkomen. Vervolgens zullen die dispositieven waarvoor educatief-technologische aanpassingen nodig zijn (minimum 9, 3 per regio) geselecteerd worden en zullen die diepgaand geanalyseerd worden in module 4.

Ze zullen vervolgens genieten van de educatief-technologische verbeteringen die in module 5 werden ingebracht. Tot slot zullen ten minste 3 van die verbeterde toepassingen voortdurend geëvalueerd worden in module 6.