Ontwikkeling van toepassingen en protocollen voor het opzetten van experimenten

Project

Op basis van de functionele en technische specificaties die naar boven gekomen zijn in module 4, groepeert deze module de onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten, zowel technologisch als niet technologisch, die als doel hebben de verschillende verbeterde toepassingen die als interessant beschouwd werden te implementeren, om zo ook de evaluatie ervan toe te laten in module 6.

Die ontwikkelactiviteiten betreffen zowel onderzoek en ontwikkeling van plug-ins die variabelen meten voor bestaande pedagogische platformen, die visuele inhouden integreren (en de eventuele geassocieerde platformen), als onderzoek rond nieuwe niet-technologische instrumenten om data te verzamelen (vragenlijsten, observatieschalen, voorkennistesten, etc.).

De ontwikkelde indicatoren voor bestaande platformen zullen van verschillende aard zijn, en zullen zowel technologieën integreren in het domein van computer vision, die een nuttige informatie-extractie van een statische of dynamische visuele inhoud toelaat (aantrekkelijke, opvallende of storende elementen van de inhoud, blik en aandacht gericht op de inhoud (onder voorbehoud van toegang tot een video waarin de leerder gefilmd wordt), etc.), evenals indicatoren rond de moeilijkheden die de leerder ondervindt, zoals cognitieve overbelasting geïnduceerd door technologie (ergonomie), cognitieve onderdompeling in het leerproces, de kwaliteit van interpersoonlijke relaties, het gevoel van effectiviteit (persoonlijk en/of collectief), het gevoel van sociale verbondenheid, psychologisch welbehagen, etc.