Theoretische vraagstelling en analyse van use cases

Project

Het consortium zal wetenschappelijk onderzoek voeren rond bestaande interacties tussen educatief-technologische toepassingen (geïdentificeerd in module 3) en de ontwikkeling van (jong-)volwassen leerders, evenals het effect van die interacties met betrekking tot de thema’s die tot het project behoren: opleiding tot tweetaligheid, opleiding tot opkomende beroepen of knelpuntberoepen, opleiding tot de technische specificiteiten van een beroep die kenmerkend zijn voor een regio . De doelstelling van deze module bestaat erin om die problematiek vanuit 2 invalshoeken te benaderen : de eerste betreft het inzetten van onderzoek om de geïdentificeerde innovaties te begrijpen en te bevatten, de tweede betreft het inbrengen van onderzoek om de innovatieve technologische insteek in dit domein te vergezellen.