Rooster evaluatiecriteria Dig-e-Lab

Nieuws

Algemene criteria van de opleiding:

 • Mogelijkheid om nieuw materiaal in de cursus op te nemen? ja / nee
 • Bereidheid om gegevens te verzamelen
 • Type doelgroep?
  • Werkzoekenden
  • Werknemers in heroriëntatie
  • Werknemers
  • Studenten
 • Algemene kenmerken van de cursisten
  • Leeftijd:
  • Studies:
  • Moedertaal:
 • Aantal deelnemers per opleiding (gemiddeld)?
 • Kennisniveau van de deelnemers (gemiddelde kennis van de cursisten)?
  • Geen kennis
  • Gering
  • Middelgroot
  • Hoog
 • Duur van de opleiding We(e)k(en)
 • In het geval van een blended learning taalcursus, welke instructietaal wordt er gebruikt?
  • Taal 1:
  • Taal 2:
 • Gebruikt materiaal? (ook niet-‘technologisch’)
 • Gebruik van een platform? (bv. Moodle)
  • ja / Indien ja, welk?
  • nee
 • In het geval van blended/face-to-face learning, wat is de locatie van de opleiding?
 • Niveau van de opleiding (deeltijds, licentie, master)
 • Aard van de opleiding
 • Type opleiding (proportie)
  • Continue opleiding (%)
  • Basisopleiding (%)
 • Aantal ECTS-punten met betrekking tot de opleiding
 • Opleidingsgedeelte afstandsonderwijs binnen het systeem (%)
 • Opleidingsgedeelte met gebruik van digitale media (%)
 • Opleidingsgedeelte met gebruik van byod (%)
 • Opleidingsgedeelte voor een computerscherm (%)
 • Opleidingsgedeelte buiten het leslokaal (%)
 • Aan- of afwezigheid van een digitale pedagogische begeleider
 • “Aard van de huidige innovatie binnen dit systeem (de drie belangrijkste punten vermelden)”
 • Aard van het verbeteringsproject dat we zouden kunnen begeleiden.

Technische criteria:

 • Ondersteuning:
  • Aanwezigheid van multimedia-ondersteuning
   • Video
    • saliency map
    • saliency map na verloop van tijd
    • aanwezigheid van geluid?
    • duur
    • grootte / resolutie
   • Powerpoint
    • # pauze / duur van de pauzes
    • # terugspoelen
    • # vooruitspoelen
    • aanwezigheid van animaties / van video / van geluid
    • tekstverhouding
    • aantal slides / tijdsduur van de slides / gemiddelde tijdsduur
    • duur van de opleiding
    • (tijds)lokalisatie van de pauzes / van de terugspoelmomenten / van de vooruitspoelmomenten
    • # menu verlaten
   • webcam
    • cursist voor het scherm?
    • naar waar kijkt de cursist?
    • kijkt de cursist naar het scherm?
    • is het de cursist die voor het scherm zit?
    • Scherm opsplitsen in gelijke zones?
    • Scherm intelligent opsplitsen?
    • Videokaart? Welke granulariteit?
  • Aanwezigheid van platte tekst
  • Andere modaliteit
 • Interactiemogelijkhe(i)d(en)
  • Muis (Video vooruit- / achteruitspoelen bijvoorbeeld)
  • Berichten / chat
  • Mondelinge presentatie
   • # vragen / thema van de vragen
   • # antwoorden / thema van de antwoorden
   • (tijds)lokalisatie van de interventies
  • Aanwezigheid van wederzijds hulpsysteem (forums, …)
  • Downloaden / uploaden van inhoud
  • Ander interactiesysteem
 • Ondersteuning:
  • Intelligente ondersteuning (aanbevelingsysteem voor inhoud,…)
  • Aanwezigheid van een quiz
  • Traject van de cursist (betreffende de lopende opleiding)
  • mobiliteitsondersteuning (aanpassing van de inhoud voor smartphone, cursus aangepast in functie van de verplaatsingen van de cursist…)
  • Meertaligheidsondersteuning
  • Type ondersteunde opleiding:
   • Face-to-face,
   • online,
   • gemengd
 • Toegang / Mogelijkheid om de cursist te monitoren:
  • Toegang tot de muis van de gebruiker (bv.: aantal kliks, pauze)
  • Toegang tot het toetsenbord van de gebruiker (bv.: aantal berichten)
  • Toegang tot de webcam van de gebruiker (bv.: monitoring van de aandacht, van de aanwezigheid)
  • Toegang tot de links van het platform (Beheersysteem om activiteiten te traceren)
Back to articles