Verduidelijking van de epistemologische grondslagen van fundamenteel onderzoek met een pragmatisch doel voor optimaal menselijk functioneren

Nieuws

Verduidelijking van de epistemologische grondslagen van fundamenteel onderzoek met een pragmatisch doel voor optimaal menselijk functioneren

Artikel van Jean Heutte, verschenen in een ACL-tijdschrift, dat de reflecties in het kader van de WP4 van het project Dig-e-Lab over het optimaal menselijk functioneren formaliseert.

Onder de aanvankelijke impuls van Seligman en Csikszentmihalyi, zal de start van dit millennium gekenmerkt worden door de opkomst van de positieve psychologie die kan worden beschouwd als de vierde golf in de evolutie van de psychologie. De drie eerste golven waren, respectievelijk, het ziektemodel, het behaviorisme en de humanistische psychologie. Sindsdien vond er een stapsgewijze radicale evolutie op het vlak van de psychologie en psychotherapie plaats op alle continenten. In de Franse en Franstalige gemeenschap zit dit onderzoeksveld echter nog boordevol misverstanden.

Om bepaalde twijfels te doen verdwijnen, wilt dit artikel herinneren aan de epistemologische (geschiedkundige, filosofische, methodologische…) beginselen van de wetenschap van optimale ervaring als empirisch onderzoeksdomein met betrekking tot de subjectieve positieve ervaring, sinds de oprichting van het Positive Psychology Steering Commitee dat werd opgericht door Csikszentmihalyi, Diener, Hall Jamieson, Peterson en Vaillant, in 1999, tot de laatste evoluties, met name onder impuls van de gemeenschap van Europese onderzoekers. Het heeft ook als doel om enkele aanvankelijke onduidelijkheden met betrekking tot bepaalde termen (optimaal, positief, positivistisch) die soms erg omstreden (of zelfs ongegronde ideologische polemieken) zijn als ze verkeerd worden vertaald of geïnterpreteerd, weg te nemen.

Bron: https://journals.openedition.org/trema/5611

Back to articles